1. நமக்குத் தொழில் கவிதை நாட்டிற்கு உழைத்தல் என்று பாடியவர்? விடை:  பாரதியார் 2. வெறுங்கை என்பது மூடத்தனம், உன் விரல்கள் பத்தும் மூலதனம் எனும் வரிகள் இயற்றியது யார்? விடை:  தாராபாரதி 3.

Read More

1. நமக்குத் தொழில் கவிதை நாட்டிற்கு உழைத்தல் என்று பாடியவர்? விடை:  பாரதியார் 2. வெறுங்கை என்பது மூடத்தனம், உன் விரல்கள் பத்தும் மூலதனம் எனும் வரிகள் இயற்றியது யார்? விடை:  தாராபாரதி 3.

Read More

டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வில் கேட்கப்படும் முக்கிய பொது தமிழ் வினா விடைகள் இந்த பதிவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் பகிரவும் அவர்களுக்கும் இது பயனுள்ளதாக அமையும் கீழே இருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் மற்றும் டெலிகிராம் லிங்கில் இணைந்து கொள்ளவும்

Read More

டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வில் கேட்கப்படும் முக்கிய பொது தமிழ் வினா விடைகள் இந்த பதிவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் பகிரவும் அவர்களுக்கும் இது பயனுள்ளதாக அமையும் கீழே இருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் மற்றும் டெலிகிராம் லிங்கில் இணைந்து கொள்ளவும்

Read More

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் 2022 குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 2A, குரூப் 4 தேர்வில் கேட்கப்படும் முக்கியமான பொது அறிவு கேள்வி மற்றும் பதில்கள். இந்த பதிவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும்

Read More

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் 2022 குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 2A, குரூப் 4 தேர்வில் கேட்கப்படும் முக்கியமான பொது அறிவு கேள்வி மற்றும் பதில்கள். இந்த பதிவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும்

Read More

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் 2022 குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 2A, குரூப் 4 தேர்வில் கேட்கப்படும் முக்கியமான பொது அறிவு கேள்வி மற்றும் பதில்கள். இந்த பதிவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும்

Read More

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் 2022 குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 2A, குரூப் 4 தேர்வில் கேட்கப்படும் முக்கியமான கேள்வி மற்றும் பதில்கள். இந்த பதிவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும்

Read More