தமிழ்நாடு பொருளியல் மற்றும் புள்ளியியல் துறை காலியாக உள்ள அலுவலக உதவியாளர் வேலைக்கு பணியாளர்களை நியமிப்பதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இப்பணிக்கு தகுதியும் திறமையும் உடையவர்களிடமிருந்து  விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. இப்பணிக்கான அறிவிப்பினை சரியாகப் படித்து புரிந்து

Read More