தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் காலியாக MTS, Nurse, Medical Officer, Technical Officer வேலைக்கு பணியாளர்களை நியமிப்பதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் பணிக்கு தகுதியானவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. விண்ணப்பிப்பதற்கு முன்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள

Read More